Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  
  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.
Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr

Wydanie opinii o kandydacie na stanowisko

 
     Bartoszyce, 31.08.2021 r.
OA.2120.4.2021
 
Stowarzyszenia zawodowe i twórcze
właściwe ze względu na rodzaj
prowadzonej działalności przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Galinach
wg rozdzielnika


 
Szanowni Państwo,
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o panu Patryku Wąsowicz, jako kandydacie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2 lub elektronicznie na adres sekretariat@gmina-bartoszyce.pl w terminie do 09.09.2021 r.
 
                                
 
WÓJT 
/-/ Andrzej Dycha

 

Święto Plonów Gminy Bartoszyce

Tak znakomitego wydarzenia dawno nie było na terenie gminy! Za nami Święto Plonów Gminy Bartoszyce 2021, które w tym roku zostało zorganizowane z wielkim przytupem!
Uroczystość rozpoczęta została od przemarszu korowodu po płycie stadionu, podczas którego przybyli goście mogli podziwiać przygotowane przez sołectwa wieńce dożynkowe. Następnie odbyła się Polowa Msza Święta dziękczynna za zebrane plony oraz w intencji Rolników. Mszę Świętą celebrował ksiądz Dziekan Artur Oględzki wspólnie Księdzem Proboszczem Marekiem Stabrawą.
Oficjalną część Święta Plonów Gminy Bartoszyce otworzył Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha wspólnie ze Starostami dożynek - Ewelina i Łukasz Balińscy. Następnie Wójt razem z Jadwigą Bogdaniuk, zastępcą Wójta Gminy Bartoszyce podzielili się chlebem z przybyłymi gośćmi.
Serdeczne życzenia i podziękowania dla rolników z terenu Gminy Bartoszyce skierowane w liście od Marszałka Gustawa Marka Brzezina odczytał Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Sylwia Jaskulska.
Poseł Adam Ołdakowski w asyście Wójta wręczył Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznakę przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali: Państwo Ewelina i Łukasz Balińscy oraz Iwona i Krzysztof Prokop. Wójt postanowił również wyróżnić kolejnych gospodarzy: Państwa Annę i Grzegorza Grudka, Państwa Renatę i Pawła Gieczewskich oraz Pana Daniela Piątka.
Coroczną tradycją obrzędów dożynkowych jest wyplatanie wieńców, które są formą dziękczynienia rolników za obfite plony i urodzaj. Jak co roku odbył się konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” w którym rywalizowały sołectwa. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:
I miejsce Sołectwo Krawczyki
II miejsce Sołectwo Osieka
III miejsce Sołectwo Bezledy
Wyróżnienia: Sołectwo Sokolica i Sołectwo Łabędnik
Nagrodę specjalną wręczył Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Jan Zbigniew Nadolny, który wyróżnił najbardziej oryginalny wieniec dożynkowy. Nagroda trafiła do Sołectwa Krawczyki.
Kolejnym konkursem rozstrzygniętym podczas wydarzenia był: „Czysta i estetyczna Gmina Bartoszyce 2021”. W kategorii „Czysta i estetyczna Wieś” nagrody otrzymali:
I miejsce Sokolica
II miejsce Łabędnik
III miejsce Skitno
Wyróżnienia: Kinkajmy oraz Kromarki
W tej kategorii została przyznana nagroda specjalna, ufundowana przez Pana Marcina Przybysza, Radnego Powiatu Bartoszyckiego, która trafiła do Wajsnor.
W kategorii „Czysta i estetyczna posesja” nagrodę otrzymali:
I miejsce Ewelina i Rafał Biały ze Skitna
II miejsce Edyta i Krzysztof Przybysz z Bezled
III miejsce Teresa Hakało z Łapkiejm
Wyróżnienia: Urszula Sośnicka z Dąbrowy oraz Anna i Robert Zawisza z Wirwilt.
Po rozstrzygnięciu konkursów nadszedł czas na część artystyczną, podczas której mogliśmy zobaczyć i usłyszeć naszych wspaniałych i utalentowanych artystów z Gminy Bartoszyce. Grupa taneczno-wokalna z Sokolicy wystąpiła w ramach podsumowania projektu EtnoPolska realizowanego przez stowarzyszenie „Jak nie my to kto” z Sokolicy. Kolejnym ludowym akcentem był występ zespołu Wojcieszanie, którego występy wpisały się już w tradycję organizowanych dożynek w Gminie Bartoszyce. Na scenie zaprezentowały się również solistki, uczestniczki konkursu „Sieć Wokalna”, wyróżnione nagrodą Wójta podczas tegorocznej edycji konkursu: Kalina Rurka i Katarzyna Dedo.
Po części artystycznej rozstrzygnięto konkursy, które trwały podczas podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce 2021. Jednym z konkursów, który cieszył się dużym zainteresowaniem i przyciągał tłumy gości przed stoiska gastronomiczne był konkurs kulinarny „Smaki Barcji”. Konkurs był podzielony na cztery kategorie ze względu na produkty rolne z których można przygotować potrawy: Mięso, Mleko, Ziemniaki i Zboże.
W kategorii mięso nagrody otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Bezledy
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Kromarki
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wirwilty
Wyróżnienia otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Wojciechy oraz Koło Gospodyń Wiejskich Łabędnik
W kategorii mleko nagrody otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Krawczyki
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wirwilty
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wojciechy
W kategorii ziemniak nagrody otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wirwilty
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wajsnory
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Łabędnik
Wyróżnienia otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wojciechy
W kategorii zboże nagrody otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Kromarki
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Krawczyki
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wirwilty
Wyróżnienia otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Rodnowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich Łabędnik
Estetykę wydarzenia znacznie uatrakcyjnił konkurs „Najpiękniejsze Stoisko Gastronomiczne”, który był przeznaczony dla wystawionych KGW. W konkursie nagrody otrzymali:
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wirwilty
III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Wajsnory
Wyróżnienia otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Połęcze oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wojciechy.
Podczas imprezy rozstrzygnięto również konkurs z KRUSU dot. zagadnień z zakresu zasad BHP z uwzględnieniem zagrożeń występujących podczas pracy ze zwierzętami oraz konkurs Warmińsko-Mazuskiej Izby Rolniczej konkurs publiczności na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” i zgodnie z decyzją publiczności wygrało Sołectwo Bezledy.
Zdecydowaną nowością podczas tegorocznego Święta Plonów Gminy Bartoszyce był „Turniej Sołectw”, gdzie każde Sołectwo typując 5-cio osobową drużynę sportową rywalizowało w niecodziennych kategoriach sportowych. Uczestnicy konkursu rywalizowali m.in. w kategorii rzutu kostką słomy, wyścigi na taczce, rzut do celu ziemniakiem czy przeciąganie liny. Oprócz sprawności fizycznej liczył się spryt, pomysłowość i przede wszystkim dobra zabawa. W turnieju udział wzięły następujące Sołectwa: Kinkajmy, Bezledy, Łabędnik i Dąbrowa. Nagrody otrzymali:
I miejsce Bezledy
II miejsce Łabędnik
III miejsce Dąbrowa
To nie koniec atrakcji przygotowanych przez organizatorów, ponieważ podczas trwania całego wydarzenia odbywało się wiele działań, m.in. konkursy dla dzieci, animacje, festiwal kolorów, pokaz motocykli, dmuchane zjeżdżalnie oraz pokaz sprzętu służb mundurowych. Centrum Kultury Gminy Bartoszyce wystawiło stoisko rękodzieła lokalnych artystów oraz twórczości prowadzonej w centrum kultury. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Militariów i Lasów Państwowych. 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana serwowała pyszną grochówkę, która rozeszła się w błyskawicznym tempie.
Zdecydowanie największą atrakcją wieczoru okazały się jednak koncerty zaproszonych artystów: Michał Wiśniewski z zespołem porwał żywiołowo tłum za sobą. Powodzeniem cieszyły się również koncerty zespołów: Plaster, Capitan Folk i Yugine. Gwiazda wieczoru zespół Akcent zgromadził największą publiczność. Podczas koncertu tłum wielokrotnie skandował „Zenek…Zenek…” oraz śpiewał wspólnie z głównym liderem zespołu Akcent, Zenonem Martyniukiem.
Dziękujemy wszystkim instytucjom i organizacjom zaangażowanym w pomoc przy imprezie. Wspólnymi siłami stworzyliśmy wydarzenie, które z pewnością na długo się zapisze w pamięci mieszkańców Gminy Bartoszyce. Szczególnie podziękowania kierujemy w stronę OSP Bezledy i OSP Wojciechy – strażacy dbali o porządek i nasze bezpieczeństwo z wielkim zaangażowaniem i oddaniem.
 
zdjęcia: Justyna Drozd

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowani.

W dniu 1 września 2021 r o godz. 12:00 zostaną włączone syrena na czas 1 min. celem upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu  Wykrywania Skażeń i Alarmowani.
 

Dyżury Rachmistrzów spisowych

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zorganizowaliśmy dyżury Rachmistrzów spisowych w świetlicach wiejskich na terenie gminy.
Harmonogram dyżurów kształtuje się następująco:
 
Świetlica Wiejska w Kinkajmach – 2 września 2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – 18.00
Świetlica Wiejska w Kosach – 8 września 2021 r. (środa) godz. 16.00 – 18.00
Świetlica Wiejska w Kromarkach – 7 września 2021 r. (wtorek) godz. 16.00 – 17.30
Świetlica Wiejska w Łojdach – 6 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00 – 18.00
Świetlica Wiejska w Mintach – 2 września 2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – 18.00
Świetlica Wiejska w Skitnie – 9 września 2021 r. (czwartek) godz. 16.00 – 18.00
Świetlica Wiejska w Wirwiltach – 8 września 2021 r. (środa) godz. 16.00 – 18.00
 
Zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas nie wypełniły ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów w wymienionych terminach.
Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników oraz przygotowanie danych dotyczących powierzchni użytkowej mieszkania w m2.
 
Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Święto Plonów Gminy Bartoszyce

Szanowni Państwo,
 
Wójt Gminy Bartoszyce serdecznie zaprasza na tegoroczne obchody Święta Plonów Gminy Bartoszyce, czyli tradycyjne Dożynki, które symbolizują święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Impreza odbędzie się na stadionie w Bezledach 21 sierpnia 2021, a rozpocznie się korowodem i Mszą św. Polową od godziny 11:45.
 
Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną konkursy na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Bartoszyce”, Czysta, Estetyczna Wieś”, „Najciekawsze Stoisko Gastronomiczne” oraz konkurs kulinarny „Smaki Barcji”.
 
Jak to Dożynki, to dobra zabawa, a jak zabawa to oczywiście koncerty! 
Na naszej scenie pojawią się nasze lokalne zespoły ludowe z Sokolicy, Wojciech i Galin oraz laureatki Nagrody Wójta Gminy Bartoszyce w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Sieć Wokalna”. Poza lokalnym akcentem muzycznym, na scenie pojawią się zespoły Plaster, Capitan Folk
i Yugine, a w roli gwiazd wieczoru wystąpią Michał Wiśniewski i Zenon Martyniuk (Akcent).
 
O strefę gastronomiczną zadbają nasze niezastąpione Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie będzie mogli skosztować niesamowitych potraw, przygotowanych specjalnie na tę okazję. 
 
Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji, które możemy wymieniać bez końca, a oto kilka z nich:
 
- Turniej Sołectw (rozgrywki sportowe)
- Darmowe dmuchańce i strefa zabaw/animacji dla dzieci
- Festiwal kolorów
- Pokaz sprzętu służb mundurowych
- Parada motocykli
 
Święto Plonów to impreza skierowana do mieszkańców Gminy Bartoszyce, ale zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych, by wspólnie z nami świętować w ten ważny dzień. 
 
Wydarzenie będzie odbywać się w formie imprezy masowej, zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19. Obszar będzie podzielony na strefy, do których wstęp będzie miało 250 osób niezaszczepionych i nielimitowana ilość osób zaszczepionych, nad czym nadzór będą miały służby porządkowe.
 
Zapraszamy serdecznie!
 

Konkurs na Stoisko Dożynkowe

Zbliżające się Święto Plonów Gminy Bartoszyce w tym roku nabierze blasku i klimatu dzięki wielości konkursów ogłoszonych dla mieszkańców i organizacji z terenu Gminy Bartoszyce. Jednym z konkursów, który wpłynie na estetykę wydarzenia jest z pewnością konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO GASTRONIMICZNE”.
????????????????????????????????????
Do konkursu zaprasza Wójt Gminy Bartoszyce – organizator Święta Plonów Gminy Bartoszyce. Poprzez wsparcie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Gmina Bartoszyce może ufundować nagrody za udział w konkursie o łącznej wartości 2.500,00 zł. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.
REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO GARTRONOMICZNE”
WYSTAWIONE PODCZAS ŚWIĘTA PLONÓW GMINY BARTOSZYCE 2021
➡I. ORGANIZATORZY
Organizator konkursu: Wójt Gminy Bartoszyce,
Koordynator konkursu: Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
➡II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Ocena konkursowa odbędzie się: 21 sierpnia 2021 r. w godz. 13:00-16:00 podczas Świata Plonów Gminy Bartoszyce na stadionie sportowym w Bezledach. Tego samego dnia na scenie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o godz. 19.30
➡III.CEL KONKURSU:
Promocja kultury ludowej. Wymiana doświadczenia między ludowymi lokalnymi artystami. Podniesienie walorów estetycznych Święta Plonów Gminy Bartoszyce.
➡IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Bartoszyce, które wystawiły stoisko gastronomiczne podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce 2021.
➡V. WARUNKI KONKURSU:
1. Przygotowanie/dekoracja stoiska może zostać wykonana wyłącznie w dniu wydarzenia w godz. 7:00-11:00.
2. Dekoracji podlegają stoiska wystawione przez organizatora - drewniane domki posiadające zadaszenie, pomalowane na kolor biały.
3. Podczas dekoracji nie można ingerować w konstrukcję postawionego stoiska.
4. Do dekoracji można użyć elementów, zdobień wykonanych wcześniej.
5. W celu dekoracji stoiska można wykorzystać przestrzeń przed stoiskiem.
6. W konkursie biorą udział stoiska gastronomiczne, które zgłosiły swój udział w Święcie Plonów Gminy Bartoszyce, wypełniły kartę uczestnictwa (kartę uczestnictwa można przekazać w dniu konkursu, najpóźniej do godz. 12:00).
7. Konkurs adresowany jest wyłącznie dla organizacji z terenu Gminy Bartoszyce.
➡VI. OCENA PRAC:
Oceny stoisk dokona pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Każde stoisko zostanie ocenione wg. następujących kryteriów:
- pomysłowość,
- użycie płodów rolnych,
- nawiązanie do tradycji i kultury wsi,
- ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
➡VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
Za zajęcie I miejsca – bon o wartości 1.000 zł.
Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 800 zł.
Za zajęcie III miejsca – bon o wartości 500 zł.
Dwa wyróżnienia – bon o wartości 200 zł.
➡VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
➡IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu Centrum Kultury Gminy Bartoszyce – 89 761 57 65.
 
‼Link do pobrania regulaminu oraz karty zgłoszeń:

Załączniki

Konkurs Kulinarny

 
Podczas Święta Plonów Gminy Bartoszyce 2021 odbędzie się uczta smaków pod hasłem „SMAKI BARCJI”. Tradycyjna domowa kuchnia w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu GMINY BARTOSZYCE, będzie serwowana w specjalnie przygotowanej strefie gastronomicznej.
 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO
„SMAKI BARCJI”
KONKURSU PRZEZNACZONEGO DLA KGW Z TERENU GMINY BARTOSZYCE
➡I. ORGANIZATORZY
Organizator konkursu: Wójt Gminy Bartoszyce.
Koordynator konkursu: Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
➡II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Prezentacja konkursowa i degustacja produktów kulinarnych odbędzie się: 21 sierpnia 2021 r. w godz. 13:00-16:00 podczas Świata Plonów Gminy Bartoszyce na stadionie sportowym w Bezledach. Tego samego dnia na scenie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o godz. 19.30
➡III.CEL KONKURSU:
Promocja i prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej, aktywizacja mieszkańców, wymiana doświadczeń i przepisów, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych.
➡IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z terenu Gminy Bartoszyce.
➡V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczeniem do siedziby koordynatora konkursu – Centrum Kultury Gminy Bartoszyce, Bezledy 47, 11-200 Bartoszyce, formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: centrum@gmina-bartoszyce.pl W terminie do 18 sierpnia 2021 roku.
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych produktów kulinarnych na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową.
3. Produkty kulinarne przygotowywane są czterech kategoriach:
- Potrawy z mięsa,
- Potrawy z mleka,
- Potrawy z ziemniaków,
- Potrawy ze zboża.
Każda z przygotowanych potraw może mieć domieszki innych składników, jednak nie mniej niż 70% przygotowanej konkursowej potrawy, powinny stanowić wspomniane produkty, bądź pochodne produktów.
4. Uczestnicy przygotowują konkursowe produkty kulinarne na własny koszt.
6. Jeden uczestnik może zgłosić udział w czterech kategoriach konkursowych, jednak nie więcej niż jedną potrawę w danej kategorii.
7. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie wcześniej zgłoszone stoisko gastronomiczne, posiadające uprawnienia i odpowiednie zaświadczenia do przygotowywania i sprzedaży produktów kulinarnych (KGW, Stowarzyszenia)
➡VI. OCENA PRAC:
Oceny potraw dokona pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Każda potrawa oceniona zostanie wg. następujących kryteriów:
- smak,
- oryginalność (innowacyjne połączenie produktów, metoda, sposób wykonania, oryginalna nazwa)
- estetyka (sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne).
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
➡VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
W każdej kategorii kulinarnej (mięso, mleko, ziemniaki, zboże) Organizator przyzna następujące miejsca oraz nagrody finansowe:
Za zajęcie I miejsca – bon o wartości 800 zł.
Za zajęcie II miejsca – bon o wartości 500 zł.
Za zajęcie III miejsca – bon o wartości 300 zł.
Dwa wyróżnienia – bon o wartości 150 zł.
➡VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte
w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na
stronie internetowej www.gmina-bartoszyce.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala Organizator.
➡IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu Centrum Kultury Gminy Bartoszyce – 89 761 57 65.
 
 
‼REGULAMIN WRAZ Z KARTĄ UCZESTNICTWA DO POBRANIA:

Załączniki

Turniej Sołectw Gminy Bartoszyce

Załączniki

Wykaz głosowań radnych z XLIII z 27 lipca 2021 r.

 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 37

Lokalizacja
Facebook Page Plugin