Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Wydanie opinii o kandydacie na stanowisko

 
     Bartoszyce, 31.08.2021 r.
OA.2120.4.2021
 
Stowarzyszenia zawodowe i twórcze
właściwe ze względu na rodzaj
prowadzonej działalności przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Galinach
wg rozdzielnika


 
Szanowni Państwo,
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o panu Patryku Wąsowicz, jako kandydacie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach.
Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2 lub elektronicznie na adres sekretariat@gmina-bartoszyce.pl w terminie do 09.09.2021 r.
 
                                
 
WÓJT 
/-/ Andrzej Dycha

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin