Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dofinansowanie z programu „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce"

Dnia 4.10.2021 r. Wójt Gminy Andrzej Dycha podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce" w wysokości 443 058,30 zł. W ramach programu zostanie zakupiony pojazd
wraz z wyposażeniem dodatkowym, dostosowanym do przewozu osób z potrzebami w zakresie mobilności. Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door z terenu Gminy Bartoszyce. Uczestnictwo w życiu społecznym jest niezbywalnym prawem osób, które borykają się z tym problemem. Jednym z warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób jest likwidacja barier transportowych i umożliwienie im dostępu do różnych placówek.
Dzięki temu programowi staje się to wykonalne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin