Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie Sołectwa  do udziału konkursie "Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2021 r."
 
W tym roku przewidziane są dwie kategorie:
1. Czysta i Estetyczna Wieś
2. Czysta i Estetyczna Posesja
 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie!!

Załączniki

Program Stypendiów Pomostowych

Gala Finałowa I Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego "Sieć Wokalna"

Gmina Bartoszyce stała się wojewódzką stolicą piosenki, a to za sprawą gali finalistów – I Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Sieć Wokalna”. Konkurs w większej części odbył się online, w pierwszym etapie do Centrum Kultury Gminy Bartoszyce wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. Duża liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów, jednak pokazała również to, że w małych miejscowościach można również realizować wielkie, wspaniałe i wartościowe rzeczy, takiej konkurs – SIEĆ WOKALNA. 24 kwietnia 2021r odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, ceremonia wręczenia nagród wraz z koncertem laureatów. Ze względów na panujące obostrzenia uroczystość odbyła się bez udziału publiczności, jednak koncert zarejestrowano przy pomocy lokalnej telewizji Bart-Sat, gdzie odbędzie się transmisja koncertu. Gala finałowa zostanie również udostępniona internautom na kanale YouTube „Gmina Bartoszyce”.
Jurorami konkursu byli utalentowani i cenieni muzycy w następującym składzie: Agnieszka Czachor – wokalistka, trenerka wokalna oraz psycholog. Michał Bojarski Wokalista, oboista, inżynier budownictwa. Jacek „Jaca” Grygorowicz Pochodzący z Bartoszyc gitarzysta, przez ostatnie 10 lat związany z zespołem Enej. Patryk „Macumba” Wąsowicz – wokalista, instrumentalista, kompozytor i realizator dźwięku.
Patronatem Honorowym wydarzenia został Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. Mecenat objęła Fundacja Dzieci-Dzieciom, której misją jest odkrywanie, rozwijanie i kształtowanie talentów wśród dzieci i młodzieży. Gospodarzem i fundatorem stypendiów był Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha. Honorowym gościem wydarzenia został Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Pan Zygmunt Zbigniew Pampuch w którego imieniu nagrody wręczył Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Bartoszyce Pan Karol Daliga. 
 
WYNIKI KONKURSU:
Kategoria I:
1 miejsce – Kornelia Krywko (Bartoszyce);
2 miejsce – Kacper Ewartowski (Ostróda);
3 miejsce – Blanka Magun (Bartoszyce);
Kategoria II:
1 miejsce – Barbara Grzesiuk (Ełk);
2 miejsce – Dominika Dąbrowska (Lubawa);
3 miejsce – Julia Płocharczyk (Wały gm. Szczytn);
Kategoria III:
1 miejsce – Irena Ilczyszyn (Giżycko);
2 miejsce – Jędrzej Podolak (Olsztyn);
3 miejsce – Dominika Siwek (Kętrzyn);
Nagrody Wójta Gminy Bartoszyce
Wiktoria Kuźmowicz (Połęcze);
Kalina Rurka (Skitno);
Katarzyna Dedo (Bezledy);
Grand Prix Internautów
Agnieszka Mirkowicz (Szczytno).
GRATULUJEMY WSZYSTKIM FINALISTOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! 
Dziękujemy również wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy zrealizować tak wspaniałe wydarzenie. Dartrans - Dariusz Szutowicz, Marpol – Marcin Szutowicz, Digger - Kamil Szutowicz, Pizza Factory - Waldemar Mazur, Eko-Bart - Mateusz Mizio i Arkadiusz Kamiński, Biuro-Bart - Tomasz Wiszniewski, Moving Art mobilna szkoła tańca – Aleksandra Krawczyk, Misterium s.c. Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, Moto-Centrum - Przemysław Czajkowski, Palac i Folwark Galiny www.palac-galiny.pl 
Dziękujemy również tym, którzy chcieli pozostać anonimowi.
 
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia oficjalnego fanpage’a wydarzenia
 
zdjęcia wykonała: Justyna Drozd

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: sieć 1

Otwarcie Klubu Senior +

OTWARCIE KLUBU „SENIOR+” OD MAJA 2021 !
ZAPRASZAMY

    Od maja 2021r. swoją działalność rozpocznie KLUB „SENIOR+”,który  zlokalizowany jest w miejscowości Łabędnik 15A, 11-200 Bartoszyce.
Utworzenie Klubu „Senior+” stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2020-2025.
Klub „Senior+” będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy Bartoszyce w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Celem Klubu „Senior+” będzie aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. 
 
    W Klubie planuje się organizację szeregu zajęć aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych. Będą to między innymi.:
 
 • spotkania tematyczne
 • warsztaty w tym: kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne 
 • spotkania z ciekawymi ludźmi 
 • spotkania z przedstawicielami służby zdrowia 
 • zajęcia ze specjalistami 
 • wyjścia (np. do kina lub teatru) i wycieczki krajoznawcze 
 • zabawy taneczne
 • koncerty 
 • zajęcia gimnastyczne 
 • inne zajęcia umożliwiające rozwój pasji i umiejętności członków klubu. 
 
Uczestnictwo w Klubie:
 
    Przyjęcie do Klubu „Senior+” wymaga złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo
i zostały skierowane przez GOPS w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach. Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. 
 
Funkcjonowanie Klubu:
 
    Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 12 seniorów. Spotkania odbywać będą się
w zależności od potrzeb mieszkańców gminy. 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do osobistego kontaktu w siedzibie GOPS, ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce lub pod numerem tel. (89) 762-18-90 lub 692-888-860. Osoba do kontaktu: Pani Marlena Sófczyńska 

    Osoby zainteresowane proszone są o  szybki kontakt, ponieważ Klub „Senior+” rozpoczyna swoją działalność od maja 2021r.  Kolejni uczestnicy przyjmowani będą do Klubu  w miarę dysponowania wolnymi miejscami.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
Możesz wspólnie z nami tworzyć historię KLUBU SENIORA w gminie Bartoszyce. 
 
 

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

Informacja
 
Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Górowo Iławeckie – Bartoszyce  w tygodniu od 26.04.2021 do 30.04.2021 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:
 
-  obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla wszystkich pojazdów ),
 
- 26-30.2021 zamknięcie odcinka dla ruchu od msc. Tolko do msc Spytajny (dojazd do msc. Wojciechy i Tolko od strony Bartoszyc objazdem przez Bezledy),
 
-29-30.04.2021 ewentualne zamknięcie odcinka dla ruchu od msc. Spytajny do msc. Bartoszyce (dojazd do msc. Wojciechy, Tolko i Spytajny od strony Bartoszyc objazdem przez Bezledy),
 
 -uzależnione od tępa prac na odcinku Tolko-Spytajny, jak prace związane z zabiciem ścianek szczelnych przy przepuście zostaną skończone, to nastąpi zamknięcie odcinka Spytajny-Bartoszyce.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
/-/ Andrzej Dycha
 

Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2021

Załączniki

XXXIX sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) na godz. 10:00  
 XXXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
 5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach. 
 7. Raport z monitoringu Strategii rozwoju gminy Bartoszyce na lata 2015-2022 za 2020 rok.
 8. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Bartoszyce. 
 9. Podjęcie:
 1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038;
 2. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021;
 3. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach. 
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.


 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
      
   Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ Wojciech Ferdycz 
 

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
KWIECIEŃ 2021
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
REJESTRACJA – ROCZNIK 1968
20
REJESTRACJA – ROCZNIK 1969
21
REJESTRACJA – ROCZNIK 1970
22
REJESTRACJA – ROCZNIK 1971
23
REJESTRACJA – ROCZNIK 1972
24
REJESTRACJA – ROCZNIK 1973
25
26
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1974 I 1975
27
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1976 I 1977
28
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1978 I 1979
29
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1980 I 1981
30
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1982 I 1983
   
 
MAJ 2021
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
         
1
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1984 I 1985
2
3
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1986 I 1987
4
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1988 I 1989
5
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1990 I 1991
6
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1992 I 1993
7
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1994- 1996
8
REJESTRACJA – ROCZNIKI 1997-1999
9
REJESTRACJA – ROCZNIKI 2000-2003
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

 

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje, że 30 kwietnia 2021 r. jest nieczynny.

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lidzbarku Warmińskim zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
 
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
 
W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe –zwycięzca siedemnastej edycji został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
 
 
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolneWarunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.
 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
 
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne terminy:
·         23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie – formularz zgłoszeniowy powinien być przekazany osobiście przez właściciela gospodarstwa lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, lub za pośrednictwem operatora  pocztowego (decyduje data stempla pocztowego), lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
 
·         25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu
·         lipiec – sierpień 2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju).
 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 31

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin