Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Samorządowy Lider Edukacji

Nasza Gmina wzięła udział w ogólnopolskim konkursie i programie pod nazwą „Samorządowy Lider Edukacji”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Jednym z wymogów przystąpienia do konkursu było wykazanie szczególnych osiągnięć w działaniach gminy na rzecz placówek oświatowych. Zwieńczeniem wspólnej pracy jest wyróżnienie Gminy Bartoszyce, jako z jednej z nielicznych gmin w Polsce, Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”.
Przyznanie wyżej wymienionego tytułu jest dla nas powodem do dumy i radości, tym bardziej, że został nadany Gminie Bartoszyce po raz pierwszy. Ma to ogromne znaczenie w promowaniu naszego regionu oraz lokalnej polityki edukacyjnej.
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Andrzej Dycha

Załączniki

Ważne informacje dla mieszkańców: jak chronić środki w bankach i SKOK-ach

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!
 
Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo  ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.
 
Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach.
To instytucja, której głównym zadaniem  jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG  są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów
i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?
 
BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych
 
Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków. 
 
Gwarancje na wszystkich kontach osobistych
 
Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG. Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze. Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank, ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u,
czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.
 
Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?
 
Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient”
i przysługuje jej odrębny limit.
 
Gdzie dowiem się więcej?
 
To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść.
Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341. 
 
 

XXXIII Sesja Rady Gminy Bartoszyce

 
 O G Ł O S Z E N I E
 
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 11 grudnia 2020 r. (piątek) na godz. 10:00  
 XXXIII sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji:
  1. Nr XXXI/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.
  2. Nr XXXII/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie:
  1. uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035;
  2. uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
  3. uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach na rok 2021;
  4. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021 - 2038; 
  5. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021; 
  6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy o charakterze de minimis;
  7. uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Bartoszyce na 2021 rok. 
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
     /-/ Wojciech Ferdycz 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 19 listopada 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form opieki na dziećmi do lat 3.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Wytyczne

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce

Komunikat Wójta Gminy Bartoszyce
 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Bartoszyce aby wszystkie należności z tytułu podatków oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych były dokonywane na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych/zawiadomieniach o wysokości opłaty.
 
W przypadku konieczności sprawdzenia kwoty do zapłaty oraz numeru indywidualnego konta bankowego, proszę o kontakt telefoniczny:
- podatki A. Bieniek tel. 89 300 02 30
- opłaty za gospodarowanie odpadami A. Haponiuk tel. 89 300 03 76

 
Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto bankowe: Millenium SA
nr: 61 1160 2202 0000 0000 6190 9956.

 
W szczególnie uzasadnionym przypadku możliwe jest dokonanie zapłaty w kasie Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
 
Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Ogłoszenie wyników w konkursie na Kokardę Narodową.

Z okazji Święta Niepodległości w Gminie Bartoszyce odbył się konkurs plastyczny ogłoszony przez Wójta Gminy Andrzeja Dychę. Tematem konkursu było wykonanie Kokardy Narodowej, którą potocznie nazywamy kotylionem. Przekazujemy słowa uznania ze strony Wójta dla wszystkich uczestników konkursu, nauczycieli oraz rodziców, pod których opieka powstały te wspaniałe prace. Kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży to ważny element kultury polskiej. Dlatego bardzo cieszy nas fakt, że do konkursu zgłosił się tak wielu uczestników. Pamiętajmy, DZIECI TO PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO NARODU!
 
Komisja powołana przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce w składzie: Wójt Gminy Andrzej Dycha, Urszula Kulińska, Jan Bachar oraz Patryk Wąsowicz wytypowali najlepsze prace. Przy wyborze prac pod uwagę były brane następujące kryteria: pomysłowość, estetyka wykonania, zastosowanie różnych technik i materiałów oraz samodzielność.
 
W kategorii wiekowej – przedszkola, komisja konkursowa postanowiła przyznać sześć pierwszych miejsc:
I miejsce – Filip Matuszewski,
I miejsce – Karolina Pająk,
I miejsce – Kaja Gigilewicz,
I miejsce – Brian Masiuk,
I miejsce – Adrian Mierzejewski,
I miejsce Szymon Kowalczyk,
 
Szkoły Podstawowe, klasy 1-3:
I miejsce – Zuzanna Kuczmiejno,
II miejsce – Hubert Mikołajczyk,
III miejsce – Natalia Klimczak,
 
Szkoły Podstawowe, klasy IV-VIII:
I miejsce – Franciszek Złonkiewicz,
II miejsce – Marcelina Jaworska,
III miejsce – Przemysław Kseńczyk,
Wyróżnienie – Lilianna Mikurek,
 
Dorośli
I miejsce – Teresa Gieczewska,
GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Kotyliony

Konsultacje Organizacji Pozarządowych

KONSULTACJE „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARTOSZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE W 2021 ROKU”
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza konsultacje, których celem jest poznanie opinii
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego działających na terenie Gminy Bartoszyce, na temat projektu
„Rocznego programu współpracy Gminy Bartoszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku”.
 
Konsultacje trwają: od 06.11.2020 r. do 16.11.2020 r.
i są prowadzone w formie zamieszczenia projektów na stronie BIP Gminy Bartoszyce
i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bartoszycach oraz pisemnego zgłaszania uwag.
 
 
Projekt rocznego programu wraz z drukiem zgłaszania opinii dostępny jest
na stronie BIP w zakładce organizacje pozarządowe/konsultacje, na stronie
internetowej www.gmina-bartoszyce.pl

Załączniki

Konkurs na Kokardę Narodową

Z okazji 11 listopada – ŚWIĘTA NIEODLEGŁOŚCI, Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie na wykonanie Kokardy Narodowej tzw. „kotylionu”.
 
Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz patriotyzmu. Kokarda Narodowa odwzorowuje godło Królestwa Polskiego: białego orła na czerwonym polu i była stosowana podczas manifestacji patriotycznych oraz w czasie powstań narodowych.
 
Zapraszamy do filmu instruktarzowego „Jak wykonać kotylion”, przygotowanego przez instruktorów Centrum Kultury Gminy Bartoszyce, Panią Urszulę Kulińską i Wandę Pieloch.
 
ZASADY KONKURSU: 
1. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:
a) Przedszkola,
b) Szkoły Podstawowe - klasy 1-3,
c) Szkoły Podstawowe - klasy 4-8,
d) Szkoły Średnie,
e) Dorośli
 
2. Na wykonane prace konkursowe czekamy do 10 listopada 2020 r. w sekretariatach wyznaczonych miejsc: Gmina Bartoszyce, Dom Kultury w Bezledach, Dom Kultury w Wojciechach, Dom Kultury w Rodnowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bezledach, Szkoła Podstawowa w Wojciechach, Szkoła Podstawowa w Krawczykach, Szkoła Podstawowa w Galinach, Szkoła Podstawowa w Rodnowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie, Przedszkole Gminne w Bartoszycach.
 
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: Imię i Nazwisko oraz wiek wykonawcy, telefon kontaktowy, adres zamieszkania,
 
4. Ogłoszenie konkursu nastąpi 11 listopada 2020 r. na stronie www.gmina-bartoszyce.pl oraz na facebooku Centrum Kultury Gminy Bartoszyce facebook.com/KulturalnaBarcja,
 
5. W konkursie przewidzieliśmy nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej,
 
6. Uwaga! Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeprowadzenia konkursu,
 
REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Bartoszyce,
2. Weryfikacja uczestników nastąpi na podstawie zamieszczonego adresu zamieszkania,
3. Dane przekazane dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce posłużą wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim,
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje opublikowanie Imienia oraz Nazwiska w internecie przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce oraz Gminę Bartoszyce - dotyczy wyłącznie finalistów poszczególnych kategorii.
5. Prace konkursowe pozostają na wyłączność w Centrum Kultury Gminy Bartoszyce,
6. Wszelkie spory dotyczące konkursu rozstrzyga komisja konkursowa powołana przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce,
7. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bartoszyce oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: kotylion

XXXI sesja Rady Gminy Bartoszyce

O G Ł O S Z E N I E
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713)
z w o ł u j ę
na dzień 6 listopada 2020 r. (piątek) na godz. 10:00
XXXI sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji:
a) Nr XXIX/2020 z dnia 30 września 2020 r.;
b) Nr XXX/2020 z dnia 16 października 2020 r.
5. Informacja wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja:
a) raport z monitoringu realizacji w 2019 r. Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bartoszyce na lata 2016-2023;
b) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2019/2020;
c) informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035;
b) w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2020;
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci             produktów żywnościowych;
g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl

Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Wojciech Ferdycz
 

„Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi

INFORMACJA O PROJEKCIE „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi

GENEZA I CELE PROJEKTU

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), która działa jako stowarzyszenie gmin, rozwija projekt pn. Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) - markowy produkt turystyki wiejskiej. W jego ramach poszczególne wsie - uczestnicy Sieci, posiadające wysokiej wartości zasoby dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego, udostępniają je pod hasłem: „Na drodze do odkryć”. SNW wyróżnia szczególna, bazująca na konstruowaniu opowieści, metodyka prezentacji walorów oraz wysokie standardy tworzenia oferty miejscowości. Projekt rozwijany jest jako obejmująca kraj „opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa”.

PSORW podjęła decyzję o zaproszeniu do współpracy z Siecią Najciekawszych Wsi, miejsc na terenach wiejskich, najbardziej cennych pod względem poznawczym. Miejsca, które pod względem skali są zdecydowanie mniejsze niż wieś lub jej część, lecz w zakresie swych walorów, podobnie jak „najciekawsze wsie”, mają olbrzymi potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich. Powiązanie takich miejsc z Siecią Najciekawszych Wsi w statusie Miejsca Ciekawego i oznaczenie znakiem „Miejsce Ciekawe” (napis umieszczony pod logotypem SNW) podniesie ich rangę jako lokalnych lub regionalnych wyróżników obszarów wiejskich lub ułatwi im taką rolę przyjąć. Powiązanie z Siecią będzie potwierdzeniem ich jakości i wieloaspektowej atrakcyjności. Wynika to wprost ze spełnienia stosownych kryteriów uczestnictwa, tak jak ma to miejsce w przypadku wsi funkcjonujących w SNW. Dla branży turystycznej i jej klientów będzie to istotna rekomendacja, że dane miejsce warto, a nawet powinno się odwiedzić.
Miejsce Ciekawe może być zlokalizowane w dowolnej wsi, w dowolnej gminie, także we wsiach włączonych do Sieci oraz miejscowościach sąsiednich. W pierwszej kolejności poszerzenie SNW o Miejsca Ciekawe dotyczyć będzie adresatów Konkursu ogłoszonego przez PSORW. Docelowo dopuszcza się lokalizacje Miejsc Ciekawych również w granicach administracyjnych miast ściśle
powiązanych z ich wiejskim otoczeniem pod warunkiem, że spełniają nałożone kryteria. Nowa, szersza formuła projektu SNW łączy się z propozycją współpracy w zakresie metodyki
udostępniania walorów, formułowania i promocji oferty poszczególnych miejsc, zaangażowania podmiotów wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz pozyskiwania środków na drodze projektowej. Korzyści odniosą wszystkie podmioty współdziałające w ramach Sieci Najciekawszych Wsi.
 
KRYTERIA UZYSKANIA STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

Status Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi mogą uzyskać obiekty / miejsca, które:
 
1.Kryterium wartości
 
Wyróżniają się, a ich walory mają istotną wartość jako:
KATEGORIA 1. Dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodnicze / krajobrazowe
KATEGORIA 2. Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych lub postaci
KATEGORIA 3. Świadectwo dawnych lub współczesnych zjawisk / przemian zachodzących na obszarach wiejskich
KATEGORIA 4. Przykład rewitalizacji, obiekty innowacyjne lub wzorcowe z punktu widzenia zachowania charakteru lub rozwoju obszarów wiejskich
KATEGORIA 5. Obiekty edukacji / nabywania umiejętności w powiązaniu z naturą wsi / obszarów wiejskich
KATEGORIA 6. Obiekty dedykowane utrzymaniu tradycji, wytwarzaniu lub sprzedaży produktów, świadczeniu usług, wydarzeniom oraz inne, których istotą jest promowanie wartości i specyfiki wsi

 
(Pojęcie KATEGORII służy wyłącznie właściwemu określeniu wiodącego charakteru danego miejsca i nie wiąże się z nimi jakakolwiek preferencja!)
 
2. Kryterium walorów poznawczych
W oparciu o ww. wartości, adekwatnie do ich treści i znaczenia, została zbudowana atrakcyjna narracja / opowieść o danym miejscu prezentująca i objaśniająca jego specyfikę lub aspekty, w jakich miejsce jest przykładem szerszych, poznawczo istotnych zagadnień.
 
3. Kryterium jakości oferty
Oferta miejsca zapewnia poszerzenie wiedzy ogólnej lub szczegółowej o obszarach wiejskich i/lub umożliwia doświadczanie walorów wsi, kształtowanie wrażliwości na wartości związane z naturą obszarów wiejskich.

4. Kryterium jakości przestrzeni
Miejsce wraz ze swym otoczeniem, w tym poprzez system informacji wizualnej i infrastrukturę dla odwiedzających, tworzy wartościową, spójną przestrzeń publiczną kształtującą wizerunek miejscowości/obszaru.
 
5. Kryterium lokalnego zaangażowania
Utworzenie i /lub udostępnienie miejsca nastąpiło jako wynik działania lub współdziałania osób fizycznych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury podmiotów gosp. Kryterium jest również spełnione jeżeli wymienione podmioty uczestniczą w bieżącym funkcjonowaniu miejsca.

 
Zamieszczony poniżej kwestionariusz służy potwierdzeniu, że dane miejsce spełnienia ww. kryteria. Wypełniając kwestionariusz dla miejsc o złożonym charakterze, tj. składających się z kilku ogólnie dostępnych, a przestrzennie i tematycznie powiązanych ze sobą elementów, specyfikę tę należy uwzględnić.
 
PODMIOTY ZGŁASZAJACE
Zgłoszenia lub rekomendacji dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@psorw.pl

Etap Konkursu
Na wstępnym, objętym konkursem etapie projektu zgłoszenia mogą dokonać gminy uprawnione na podstawie Regulaminu Konkursu.

 
Etap otwartych zgłoszeń (od maja 2021 r.)/ REKOMENDUJĄCE
Dane miejsce do uzyskania statusu „Miejsce Ciekawe” zgłasza:
• właściciel lub zarządca decydujący o udostępnieniu miejsca;
• podmiot upoważniony (podmiot działający w imieniu własnym, właściciela lub zarządcy w zakresie decydującym o spełnieniu kryteriów uzyskania statusu Miejsca Ciekawego. Uprawnienia te          muszą obejmować oznaczenie miejsca znakiem „Miejsce Ciekawe” po uzyskaniu przez to miejsce tego statusu).
 
REKOMENDACJE (od maja 2021r.)
Zarząd PSORW z własnej inicjatywy oraz każda osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: gmina, instytucja kultury, organizacja pozarządowa ujmująca w celach statutowych rozwój turystyki oraz /lub zachowanie i wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, może rekomendować dane miejsce do nadania mu statusu Miejsca Ciekawego w Sieci Najciekawszych Wsi.
Zarząd PSORW, po pozytywnej merytorycznej weryfikacji zgłoszenia, włączy dane miejsce na listę miejsc rekomendowanych informując o tym podmiot nim zarządzający oraz rekomendującego.

 
OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW
Spełnienie kryteriów na poziomie satysfakcjonującym (ocena 3) kwalifikuje do uzyskania statusu Miejsca Ciekawego. Jeżeli w kryterium nr 2 lub nr 3 ocena jest wyższa niż 3 w pozostałych kryteriach możliwe są oceny na poziomie 2. Suma ocen nie może być jednak niższa niż 15.

 
Ocena spełnienia kryteriów i nadanie statusu Miejsce Ciekawe w Sieci Najciekawszych Wsi jest kompetencją Zarządu PSORW.

Załączniki

Lokalizacja
Facebook Page Plugin