Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Teleopieka domowa w gminie Bartoszyce

Wybrani sołtysi i rady sołeckie

Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysa i rady sołeckie.
czytaj dalej

Wybory sołtysa i rad sołeckich w gminie Bartoszyce

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wyborów sołtysa i rad sołeckich w gminie Bartoszyce na kadencję 2019-2023.
 
 

Załączniki

Uczczono pamięć ofiar stanu wojennego

Delegacja reprezentująca samorząd gminy Bartoszyce wzięła udział w uroczystości uczczenia 13 grudnia, jako dnia pamięci ofiar stanu wojennego. Nieprzypadkowo odbyła się ona przy kamieniu z tablicą poświęconą bł.ks. Jerzemu Popiełuszce, jednemu z wielu ofiar systemu komunistycznego. U zbiegu ulic Wojska Polskiego i Andersa, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica wieńce złożyły m.in. władze samorządowe, radni, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Uczczono pamięć ofiar stanu wojennego

„Wietrzenie szafy” w Krawczykach

Czas przedświąteczny sprzyja porządkom. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej w Krawczykach postanowili zorganizować popularną już w naszym kraju akcję pod nazwą „Wietrzenie szafy”.  Podczas apelu z okazji Dnia Wolontariusza ogłoszono zbiórkę używanej, ale jeszcze w bardzo dobrym stanie odzieży. Wolontariusze nie zawiedli i przynieśli niepotrzebne im już ubrania. Było w czym wybierać.  Kto tylko chciał, za darmo mógł wziąć do domu pasujące na niego  rzeczy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: „Wietrzenie szafy” w Krawczykach

Warsztaty świąteczne w Krawczykach

W Szkole Podstawowej w Krawczykach grudzień jest miesiącem przygotowań do świąt. Uczniowie klasy I i II z wychowawcami zaprosili rodziców na warsztaty bożonarodzeniowe, które poprowadziła jak zwykle Magda Pażuś. Podczas czterogodzinnych zmagań z różnorodnymi materiałami powstały „wielkie dzieła małych rąk”.
 
Prace dzieci i ich rodziców zostaną przeznaczone na „Kiermasz świąteczny”. – Warsztaty były doskonałą okazją do świetnej zabawy oraz niezwykłą lekcją kreatywności i zdolności manualnych wszystkich uczestników – mówi Alicja Andrzejczyk, nauczycielka. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Warsztaty świąteczne w Krawczykach

Kampania „Biała Wstążka” w Sokolicy

Szkoła Podstawowa w Sokolicy włączyła się w gminną edycję Światowych 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć w ramach międzynarodowej kampanii społecznej „Biała Wstążka”.
 
Z okazji tak ważnej inicjatywy w szkole zaplanowano i zrealizowano zadania związane Sokolicyz przeciwdziałaniem przemocy. Zorganizowano konkurs plastyczny oraz pogadanki z uczniami. Wszystkie klasy włączyły się w kampanię i przygotowały transparenty z hasłami przeciw przemocy.  Punktem kulminacyjnym kampanii „Biała Wstążka” był apel, podczas którego podsumowano wszystkie przeprowadzone działania i nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego. – Jesteśmy przeciwko przemocy, dlatego chętnie podejmujemy zadania, które wpisują się  w gminne programy profilaktyczne, są ciągłością szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego i przynoszą zamierzone rezultaty. Podejmowane przez naszą placówkę działania profilaktyczne sprzyjają właściwym zachowaniom uczniów, w których podkreśla się ideę niesienia dobra – mówi Sylwia Kondraciuk, szkolny pedagog.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Kampania „Biała Wstążka” w Sokolicy

II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

W Domu Kultury w Bezledach odbył się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Udział wzięli przedszkolaki i uczniowie ze szkół z terenu gminy Bartoszyce. Na scenie zaprezentowany został sze­roki reper­tuar spek­takli poświę­cony różnym prob­le­mom i zjawiskom społecznym.  Oprócz wartości mery­to­rycznej i wychowaw­czej, spek­takle pro­fi­lak­ty­czne charak­teryzowały się również pomysłowymi dekoracjami oraz ciekawymi sce­nar­iuszami. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce. Przegląd poprowadziła Wiktoria Żylińska uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

83Galeria zdjęć: II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Nowy sprzęt dla OSP Bezledy

W remizie w Bezledach oficjalnie przekazano sprzęt ratowniczy dla OSP Bezledy. Wyposażenie oraz urządzenia niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia zostały dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości oraz środków gminy Bartoszyce. Strażacy „wzbogacili się” o sprzęt tj. rozpieracz ramieniowy, hydrauliczne nożyce, cylindry rozpierające z zestawem końcówek oraz agregat zasilający do urządzeń hydraulicznych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Nowy sprzęt dla OSP Bezledy

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

– Dzielmy się miłością, aby otaczający nas świat ludzi stał się piękniejszy i bardziej braterski a dobro wspólne mogło być nie tylko bronione, ale także wzbogacane naszą troską, inspirowaną wrażliwością serca – tymi słowami Andrzej Dycha, wójt gminy Bartoszyce przywitał wolontariuszy na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła się w Bartoszyckim Domu Kultury.
czytaj dalej

Lokalizacja
Facebook Page Plugin