Aktualności

OGŁOSZENIE o zamiarze połączenia: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach

  • 20-07-2021
OGŁOSZENIE
z dnia 20 lipca 2021 r.
o zamiarze połączenia:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia
z dniem 1 lipca 2022 r.
samorządowych instytucji kultury:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
z
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach,
dla których organizatorem jest Gmina Bartoszyce,
w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach.
 
Procedurę połączenia instytucji kultury wszczęto uchwałą Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479), organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.
 
W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości treść uchwały Nr XLII/295/2021 Rady Gminy Bartoszyce dnia 15 lipca 2021 r. wraz z uzasadnieniem.
 
Wójt Gminy Bartoszyce
      /-/ Andrzej Dycha
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki