Aktualności

XLIII sesja Rady Gminy Bartoszyce

  • 23-07-2021
OGŁOSZENIE 
 
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce oraz Radnych Gminy Bartoszyce 
zwołu
na dzień 27 lipca 2021 r. (wtorek) na godz. 9:00 
XLIII sesję Rady Gminy Bartoszyce.
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie: 
a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037,
b) uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021,
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
1-/Wojciech Ferdycz 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją