Aktualności

Nabór wniosków na opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi"

  • 03-08-2022
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village).
W ramach naboru przewidziano udzielenie grantów organizacjom pozarządowym o kwocie 4 tys. złotych w charakterze refundacji poniesionych wydatków.
Nabór będzie miał miejsce między 22 sierpnia a 8 września 2022 r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją