Aktualności

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

  • 08-11-2022
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BARTOSZYCE
 
W związku z deklaracją dokonania zakupu paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach przez Gminę Wiejską Bartoszyce, informuję, jak niżej:
 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) nabyte przez Gminę paliwo stałe (węgiel) podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspakajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy, czyli Gminy Wiejskiej Bartoszyce.
 
Paliwo stałe (węgiel) w ramach zakupu preferencyjnego będzie sprzedawane nie drożej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.).
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
 
Osoba fizyczna zamieszkała w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Bartoszyce będzie mogła dokonać zakupu preferencyjnego na pisemny wniosek o zakup preferencyjny.
 
Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej, w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycięstwa 2 - pokój nr 2, 108 (sekretariat) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 10 A (II piętro).
 
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce, pok. 108 po uprzednim, zweryfikowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
 
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji  elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy - p. Jan Janczewski, kontakt telefoniczny (89) 307 01 88, pok. nr 2 (parter).    

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki