Święto uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach


Od początku

14 października 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach obchodziliśmy podwójne święto- Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszoklasistów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, emeryci oraz pracownicy szkoły. Nasi najmłodsi uczniowie starali się przekonać, że są gotowi, by pasowano ich na uczniów szkoły. Udowodnili, że znają swoje prawa i obowiązki, potrafią bezpiecznie poruszać się po drodze, ulicy, wykazali się także wiedzą o swojej Ojczyźnie. Po uroczystym ślubowaniu, pani dyrektor Beata Szymko, dokonała aktu pasowania na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Uczniowie zostali powitani przez brać uczniowską, rodziców i gości gromkimi brawami. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodką niespodziankę - „rożki obfitości”; również klasa „0” przygotowała dla pierwszaków drobne upominki. Następnym punktem programu były obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II i III przygotowali krótki program artystyczny, w którym podziękowali nauczycielom za ich pracę. Na ręce pani dyrektor wszystkim pracownikom szkoły oraz emerytom życzenia złożyli: w imieniu pani wójt pan Władysław Bogdanowicz, radny Gminy Bartoszyce, pan Jan Powierża – przewodniczący Rady Rodziców, radny powiatu bartoszyckiego.


Autor publikacji:p.A.Andrzejczyk, p.E. Emilianów, p.M. Chrapowicka