Różnorodność biologiczna tematem przewodnim
III Gminnego Konkursu Ekologicznego
Krawczyki 2015


15 maja 2015r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach odbył się III Gminny Konkurs Ekologiczny Krawczyki 2015.

W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy zwrócili uwagę na problem dość szybkiego ubożenia różnorodności biologicznej na Ziemi, którego przyczyną jest głównie działalność człowieka. Obecnie na świecie odkryto i oznaczono 1,7 mln gatunków roślin i zwierząt, szacuje się jednak, że jest ich o wiele więcej, bo ok. 10 mln. Czasem bywa tak, że gatunek zniknie z powierzchni Ziemi, nim zostanie oznaczony. To skutek niszczenia naturalnych siedlisk, wprowadzania do ekosystemów gatunków obcych i inwazyjnych, bezpośredniej eksploatacji zasobów przyrody poprzez łowiectwo, rybołówstwo czy kolekcjonerstwo, a także konkurowanie człowieka z innymi gatunkami o zasoby przyrody.

Znajomością m.in. takich treści musieli się wykazać uczestnicy tegorocznego konkursu.

W kategorii „wiedza o ochronie przyrody” nie miały sobie równych uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy. Wyniki tej konkurencji przedstawiają się następująco:

I miejsce Julia Taranowicz, SP Sokolica

II miejsce Katarzyna Monkiewicz, SP Sokolica

III miejsce Marta Jaremus, SP Rodnowo


Od początku

W konkurencji dotyczącej wykonania i zaprezentowania przed komisją prezentacji multimedialnej pod hasłem „Gatunki wymarłe w wyniku działalności człowieka” zwyciężyła Aleksandra Subotowicz (SP Krawczyki), II miejsce przypadło Przemysławowi Pawskiemu (SP Galiny), a III Filipowi Bryła (SP Rodnowo).

Natomiast najbardziej pomysłowy i zgodny z tematem komiks wykonały uczennice Marta Hryniewicz i Oliwia Kiszkis (SP Krawczyki).

W klasyfikacji ogólnej, po podsumowaniu tych trzech konkurencji, I miejsce zajęła reprezentacja SP w Krawczykach, II miejsce SP w Sokolicy, a III SP w Rodnowie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy bardzo szerokiej wiedzy przyrodniczej i pomysłowości, a ich opiekunom dziękujemy za tak doskonałe przygotowanie podopiecznych.

Fundatorami nagród w tegorocznej edycji konkursu był Urząd Gminy w Bartoszycach oraz Nadleśnictwo Bartoszyce.


Autor publikacji: p. Mariola Maciejewska
Autor foto: p. Oleh Krukenytskyy