Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Krawczykach

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. To proekologiczne święto zostało ustanowione po to, aby uświadomić nam wszystkim jak kruchy jest ekosystem Ziemi i jak łatwo go naruszyć, poprzez między innymi nadmierną eksploatację zasobów naturalnych.

Na powyższą problematykę uwagę zwrócili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach w przygotowanym właśnie z okazji Święta Ziemi programie ekologicznym. Program rozpoczął się przedstawieniem proekologicznym pod tytułem „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w ekologicznej odsłonie”. Na szczególne słowa uznania zasługuje występ Weroniki Mieszkowskiej, która wykazała się nietuzinkowym talentem aktorskim brawurowo wcielając się w rolę złej królowej – macochy, próbującej zakłócić równowagę ekologiczną planety.

Następnie szóstoklasiści przedstawili zgromadzonym słuchaczom prezentację multimedialną na temat relacji człowiek – środowisko i obserwowanej, szczególnie właśnie w ostatnich dziesięcioleciach, postępującej sukcesywnie degradacji środowiska oraz przeprowadzili quiz ekologiczny.
Od początku

Program zakończył się pokazem mody ekologicznej, w którym wystąpili przedstawiciele klas „0” – VI.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować uczniom klasy VI za ogromne zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia, wychowawcom i rodzicom za wykonanie pomysłowych strojów ekologicznych z tzw. surowców wtórnych oraz pani dyrektor Małgorzacie Chrapowickiej i panu Krzysztofowi Subotowiczowi – leśniczemu Nadleśnictwa Bartoszyce za osobiste wsparcie programu i ufundowanie nagród.


Autor tekstu i foto:p.Mariola Maciejewska