IV Gminny konkurs Ekologiczny Krawczyki 2016
„Lasy – zielone bogactwo Ziemi”

Lasy, nieocenione bogactwo naszej planety, stanowią niespełna 31% jej obszarów lądowych i tylko 29,8 % powierzchni naszego kraju, a ich rozmieszczenie jest nierównomierne, dlatego tak bardzo ważna jest racjonalna gospodarka tymi zasobami przyrody. Szczególny niepokój naukowców budzi zmniejszająca się powierzchnia najcenniejszych zespołów naszej planety, czyli wilgotnych lasów równikowych.Z powyższą problematyką zmierzyli się uczestnicy tegorocznego IV Gminnego Konkursu Ekologicznego Krawczyki 2016, który odbył się 19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach.Konkurs składał się z dwóch niezależnie ocenianych konkurencji – indywidualnej i zespołowej. Pierwsza z nich polegała na rozwiązaniu testu o tematyce zgodnej z hasłem przewodnim konkursu, natomiast druga konkurencja, to różnorodne zadania praktyczno –teoretyczne, z którymi zmagały się 3-osobowe reprezentacje szkół.

Po podsumowaniu wyników testu z wiedzy o ochronie przyrody I miejsce zajął Bartłomiej Kanarek z SP w Sokolicy, II miejsce przypadło Kacprowi Subotowiczowi z SP w Krawczykach, a na trzecim uplasowały się aż dwie osoby z taką samą ilością punktów: Aleksandra Kraśniewicz ze SP w Bezledach i Patrycja Michna ze SP w Wojciechach.

Natomiast w konkurencji zespołowej, po przeprowadzeniu dogrywki, I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Sokolicy, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żydowie, a trzecie miejsce uzyskał zespół ze Szkoły Podstawowej w Krawczykach.
Od początku

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wysokim stopniem przygotowania merytorycznego i tak naprawdę każdy z nich wygrał bez względu na miejsce, gdyż dysponując odpowiednią wiedzą o mechanizmach funkcjonowania i zasobach przyrody, można ją w sposób realny chronić.Tegoroczny konkurs, tak jak i poprzednie jego edycje, odbywał się pod patronatem Nadleśnictwa i Gminy Bartoszyce, stąd obecność Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce pana Zygmunta Pampucha i pani Iwony Bireckiej – Kierownika referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Bartoszyce, którzy uświetnili nasz konkurs wręczając zwycięzcom nagrody i wyróżnienia.


Autor tekstu:p.Mariola Maciejewska