Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Krawczykach

Krawczyki 8
11-200 Bartoszyce

www.sp-krawczyki.gmina-bartoszyce.pl
e-mail:sp-krawczyki@gmina-bartoszyce.pl

tel/fa: +48 89 762 55 40redakcja strony www: e-mail:spkrawczyki@wp.pl