„Język polski da się lubić! – lekcja otwarta w szkole w Krawczykach”

We czwartek – 8 grudnia 2016 r. – uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej w Krawczykach mieli okazję gościć rodziców i nauczycieli na specjalnie przygotowanej dla nich lekcji otwartej. Chociaż klimat już nieco świąteczny, rodzice licznie przybyli w odpowiedzi na zaproszenie.


Od początku

Jednostka lekcyjna dotyczyła powtórzenia wiadomości przed pracą klasową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na informacje zwrotne od nauczyciela do uczniów. Została przygotowana przez nauczyciela języka polskiego – panią Joannę Borys. Uczniowie pracowali na niej różnymi metodami i formami, wykorzystując w swojej pracy możliwości tablicy multimedialnej. Rodzice i nauczyciele obserwowali lekcję w skupieniu, by móc dzielić się później swoimi opiniami o uczniach oraz pracy nauczyciela. Nie zabrakło podczas zajęć elementów oceniania kształtującego. Podopieczni dokładnie znali umiejętności, które należy posiąść, by pozytywnie napisać pracę klasową oraz wymagania nauczyciela. Samodzielnie też sprawdzali poprawność wykonywanych zadań oraz wyciągali wnioski o stopniu opanowania przez nich kształconych umiejętności, które na bieżąco potwierdzał nauczyciel.

Myślę, że tak przygotowani do pracy klasowej uczniowie na pewno napiszą ją na szóstki. Rodzice mogą być dumni ze swoich pociech, które aktywnie i wytrwale uczestniczyły w zajęciach (jak zawsze zresztą).


Autorka tekstu: p.Joanna Borys
Publikacja: p.Zbigniew Mielnik