Dzień Papieski 2014 - apel


Od początku

W dniu 22 października 2014 r. odbył się uroczysty apel z okazji XIV Dnia Papieskiego, który w tym roku nosił hasło: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Wystąpienie w formie montażu słowno – muzycznego zostało przygotowane przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Agaty Szulżyckiej. Podczas apelu mogliśmy usłyszeć krótki życiorys Jana Pawła II oraz najważniejsze aspekty z życia, które sprawiły, że został on uznany za świętego. Nie zabrakło również pieśni, w tym „Barki”, wykonywanych przy akompaniamencie gitary. To był pierwszy apel, podczas którego mogliśmy nazwać naszego Wielkiego Polaka świętym. Świętość Jana Pawła II została ukształtowana przez wiarę, codzienną modlitwę, trud kroczenia drogą przykazań i Ewangelii oraz miłość do Boga i bliźniego. Papież niejednokrotnie wzywał: „Nie lękajcie się świętości!”; powiedział również: „ Szukajcie świętości w codziennym życiu”. Niech nauczanie i przykład życia świętego Jana Paweł II zachęci nas do obrania tej niełatwej, ale jakże pięknej drogi, która prowadzi do świętości, bo jak śpiewa Arka Noego: „Taki duży, taki mały może świętym być”…


Autor publikacji: p. Agata Szulżycka