„WYPRAWA - POPRAWA” – SZKOLNA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

„Wyprawa – poprawa” – to hasło tegorocznej akcji Sprzątanie świata-Polska.

Tegoroczna kampania zwraca uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Akcja ma na celu m.in. uświadomić mieszkańców, że maja prawo domagać się rozwiązania takich problemów, jak np. dzikie wysypiska śmieci. Poza tym wszyscy jako mieszkańcy powinniśmy aktywnie współuczestniczyć w działaniach dla czystego środowiska.


Od początku

Opisana powyżej problematyka nie jest obca członkom Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, którzy zaangażowali, podczas tegorocznej akcji, całą społeczność szkolną, nawet zerówkowiczów. Uczniowie dzielnie oczyścili ze śmieci najbliższą okolicę. Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem z okazji przypadającego Dnia Chłopaka (30.09).

Przedsięwzięcie to mogło się odbyć dzięki wydatnej pomocy pana Krzysztofa Subotowicza – leśniczego z Nadleśnictwa Bartoszyce, który zabezpieczył odpowiednia liczbę worków, rękawic oraz przygotował drobne upominki dla uczestników akcji.


Autor tekstu:p.Mariola Maciejewska
Foto:p.Mariola Maciejewska i p. Joanna Borys