Dzień pełen wrażeń w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Krawczykach


30 września 2015 roku do godz. 10.15 wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych. Po obiedzie odbyła się akcja "Sprzątania świata", która miała na celu rozbudzanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu. Dzieci zaopatrzone w rękawiczki i worki ruszyły w wyznaczone miejsca. Najmłodsi sprzątali teren wokół szkoły, plac zabaw oraz przylegający do szkoły park, natomiast starsi udali się w stronę wsi oraz lasu. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu bardzo chętnie i z wielkim przejęciem. Po skończonej akcji można było stwierdzić, że nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Na zakończenie pracowitej wyprawy i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wszyscy mieli okazję wspólnego biesiadowania przy ognisku z kiełbaskami. O godz. 12 przyjechali do naszej szkoły aktorzy z Białegostoku z teatrzykiem pt. „Mały człowiek w wiosce wielkoludów”.


Od początku

Po spektaklu odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka dla klas IV-VI. Zabawa była udana. Rytmiczna muzyka zachęcała do pląsów i porywała do tańca nawet najbardziej opornych.

Uczniowie bawili się świetnie do samego końca, a szczególnie chłopcy, którzy czuli się "mile połechtani" tym, że ta zabawa jest właśnie z okazji ich święta.


Autor tekstu:p.Alicja Andrzejczyk
Foto:p.Oleh Krukenytskyy