Savoir vivre, czyli dobre maniery według uczniów.

Bardzo łatwo jest nam oceniać człowieka po wyglądzie. Jednak po czym tak, naprawdę poznać człowieka kulturalnego? Ruch ciała, mimika, gesty, sposób wysławiania się- to wszystko mówi innym o tym, kim jesteśmy. W szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Krawczykach w roku szkolnym 2015/2016 organizowane są comiesięczne apele poświęcone tematyce savoir vivre’u.

W maju uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem wychowawcy pani Jolanty Topczyłko przygotowali krótkie wystąpienie przedstawiające zasady i postępowanie, którymi powinien cechować się kulturalny uczeń. Przedstawienie polegało na skonfrontowaniu ze sobą dwóch typów zachowań- tych, które posiada uczeń kulturalny, przestrzegający zasad savoir vivre’u oraz zachowań nieodpowiednich, niepożądanych wśród społeczeństwa.Dzięki zaangażowaniu wychowanków w przedstawienie udało im się wynieść nie tylko ogromną lekcję kulturalnych zachowań, ale również przekazać ją swoim młodszym jak i starszym koleżankom i kolegom.Wśród ciągłego pośpiechu oraz pogoni za sukcesem w życiu dorosłych warto przypominać sobie, że prawdziwą wartością człowieka jest umiejętność współistnienia w społeczeństwie według przyjętych norm i zasad.
Autor publikacji: p.Jolanta Topczyłko