Savoir vivre na co dzień – pierwsza odsłona.

Kultura zachowania człowieka świadczy o nim samym. Niestety wiele obserwowanych codziennych zachowań ludzi często mija się z zasadami dobrego wychowania. Jesteśmy nieuprzejmi, czasem nawet agresywni w stosunku do innych ludzi. Przypomnieniu a zarazem promocji zasad dobrego, kulturalnego zachowania ma służyć realizowany w Szkole Podstawowej w Krawczykach program pod tytułem „Savoir vivre na co dzień”.

W ramach tego programu uczniowie wszystkich klas w trakcie roku szklonego będą przedstawiać scenki dotyczące właśnie zasad dobrego wychowania. Jako pierwsza zaprezentowała się klasa szósta.Od początku

Uczniowie przygotowali trzy scenki tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła ustępowania miejsca w środkach komunikacji miejskiej osobom starszym. Następna scenka nawiązywała do niewłaściwego zachowania się uczniów na lekcji. Przekrzykiwania się, mówienia „chórem”, brakiem umiejętności kulturalnego dyskutowania i wyrażania swoich poglądów. Końcowa scena była chyba najbardziej wymowna, dotyczyła bowiem zawłaszczania cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela. Taki czyn może być przecież poczytany za kradzież, a przyłapana osoba może mieć później duże problemy z akceptacją w społeczeństwie.

Myślę, że wszyscy widzowie oglądając ten krótki spektakl wzięli sobie do serca przedstawione w nim nauki i będą postępowali zgodnie z nimi. Być może poprawi to relacje w szkole, nie tylko uczeń - uczeń, ale także uczeń - osoba dorosła oraz miedzy dorosłymi. Czas na pozostałe klasy. Czekamy niecierpliwie!


Autor publikacji: p.Mariola Maciejewska