Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Otwarcie Klubu Senior +

OTWARCIE KLUBU „SENIOR+” OD MAJA 2021 !
ZAPRASZAMY

    Od maja 2021r. swoją działalność rozpocznie KLUB „SENIOR+”,który  zlokalizowany jest w miejscowości Łabędnik 15A, 11-200 Bartoszyce.
Utworzenie Klubu „Senior+” stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2020-2025.
Klub „Senior+” będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy Bartoszyce w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Celem Klubu „Senior+” będzie aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. 
 
    W Klubie planuje się organizację szeregu zajęć aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych. Będą to między innymi.:
 
  • spotkania tematyczne
  • warsztaty w tym: kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne 
  • spotkania z ciekawymi ludźmi 
  • spotkania z przedstawicielami służby zdrowia 
  • zajęcia ze specjalistami 
  • wyjścia (np. do kina lub teatru) i wycieczki krajoznawcze 
  • zabawy taneczne
  • koncerty 
  • zajęcia gimnastyczne 
  • inne zajęcia umożliwiające rozwój pasji i umiejętności członków klubu. 
 
Uczestnictwo w Klubie:
 
    Przyjęcie do Klubu „Senior+” wymaga złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo
i zostały skierowane przez GOPS w Bartoszycach do uczestnictwa w zajęciach. Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. 
 
Funkcjonowanie Klubu:
 
    Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 12 seniorów. Spotkania odbywać będą się
w zależności od potrzeb mieszkańców gminy. 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do osobistego kontaktu w siedzibie GOPS, ul. Pieniężnego 10 A, 11-200 Bartoszyce lub pod numerem tel. (89) 762-18-90 lub 692-888-860. Osoba do kontaktu: Pani Marlena Sófczyńska 

    Osoby zainteresowane proszone są o  szybki kontakt, ponieważ Klub „Senior+” rozpoczyna swoją działalność od maja 2021r.  Kolejni uczestnicy przyjmowani będą do Klubu  w miarę dysponowania wolnymi miejscami.
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 
Wójt Gminy Bartoszyce
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
 
Możesz wspólnie z nami tworzyć historię KLUBU SENIORA w gminie Bartoszyce. 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin