Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Borki - Zebranie mieszkańców sołectwa

Znak sprawy: OA.502.2.4.2020 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 20 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XXXVI/388/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu  sołectwu Borki (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z 2018 r., poz. 2279)  
z w o ł u j ę 
na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) 
na godz. 17.00 
 
w Altanie znajdującej się  
w centrum miejscowości Borki 
zebranie mieszkańców sołectwa Borki 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Borki  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie zebrania. 
 
 
 Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin