Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Pozyskanie środków z projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III"

Gmina Bartoszyce pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III" na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt będzie realizowany za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Wsparciem zostaną objęte następujące zadania:
  1. Urząd bez barier–dofinansowanie w wysokości 5 443 zł. Celem projektu jest likwidacja barier
    w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Bartoszyce oraz terenie przyległym.
  2. Sanitariaty bez barier-dofinansowanie w wysokości 38 161,31 zł. Celem jest modernizacja
    oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin