Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

„Aktywni Błękitni” nad jeziorkiem Mleczarskim w Bartoszycach

28 marca 2023 r. w ramach programu „Aktywni błękitni” uczniowie Szkół Podstawowych wzięli udział w ogólnopolskich działaniach edukacyjnych zorganizowanych przez Wody Polskie.
 
“Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a od roku 2022 także Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.
 
Przedstawiciele Straży Pożarnej opowiedzieli uczniom, w jaki sposób wybrać bezpieczne miejsce do letniej rekreacji nad wodą, jak pomóc tonącym, jak udzielać im pierwszej pomocy oraz jak prawidłowo wezwać odpowiednie służby. Strażacy pokazali też sprzęt ratowniczy i zaprezentowali, jak wygląda przykładowa akcja ratownicza na wodzie.
 
Policjanci oczywiście omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem nad wodą oraz promocja proekologicznego zachowania i korzystania z zasobów wodnych wśród dzieci i młodzieży. Oprócz rozmów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, przewodnik psa służbowego zaprezentował umiejętności swojego czworonożnego partnera. Dzieci mogły zobaczyć jak pies reaguje na komendy wydawane przez policjanta, a nawet wykonuje jego polecenia bez komendy głosowej, przekazane jedynie za pomocą gestów. Policjant wyjaśnił dzieciom na czym polega tresura psów służbowych oraz jaką rolę odgrywa systematyczne szkolenie umiejętności psa w budowaniu więzi między przewodnikiem i zwierzęciem.
 
Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha zadeklarował, że i gminne szkoły również przystąpią do programu „Aktywni Błękitni”. Obecnie przygotowują się do uzyskania Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Wodzie dwie gminne Szkoły Podstawowe. Wójt zachęca nauczycieli do zgłaszania swoich szkół do programu „Aktywni Błękitni”, ponieważ temat wody jest bardzo wszechstronny i wszechobecny w naszym życiu. Uczniowie są naszą przyszłością, a dzięki temu programowi mogą dowiedzieć się ważnych, pasjonujących i praktycznych rzeczy o wyzwaniach stawianych przez współczesny świat i zmiany klimatu, a także w ciekawy i angażujący sposób mogliby spędzić czas.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Aktywni Błękitni

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin