Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Wybrani sołtysi i rady sołeckie

Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysa i rady sołeckie.
  1. Sołectwo Borki
Sołtys – Kazimierz Krysiński
Rada: Danuta Dzbeńska, Beata Gąska, Ireneusz Piórkowski
 
  1. Sołectwo Spytajny
Sołtys – Jarosław Popławski
Rada: Bogusław Andruszkiewicz, Tomasz Żełabowski
 
  1. Sołectwo Kiersity
Sołtys: Małgorzata Niebrzegowska
Rada: Izabela Huszcza, Mieczysław Więcek
 
  1. Sołectwo Tolko
Sołtys: Damian Nurczyk
Rada: Maria Knifka, Elżbieta Jakóbczyk
 
   5. Sołectwo Rodnowo
Sołtys: Wojciech Ferdycz
Rada: Martyna Majchrzak, Mirosław Kazelski, Urszula Kulińska
 
6. Sołectwo Wajsnory
Sołtys: Ewelina Balińska
Rada: Agnieszka Kowalczyk, Sylwia Czepanko
 
7. Sołectwo Tapilkajmy
Sołtys: Grzegorz Wojtowicz
Rada: Zbigniew Bucik, Artur Ziemacki
 
8. Sołectwo Wojciechy
Sołtys: Andrzej Wierzbicki
Rada Sołecka: Marzena Kosek, Mirosław Kryszczak, Sebastian Kowalski
 
9. Sołectwo Barciszewo
Sołtys: Zofia Szablak
Rada Sołecka: Marek Bucik, Krzysztof Szablak
 
10. Sołectwo Łojdy
Sołtys: Artur Szoka
Rada: Joanna Bakalarczyk, Wiesław Kaplewski
 
11. Kiertyny Wielkie
Sołtys: Marek Staniec
Rada: Krzysztof Zaborowski, Tomasz Monkiewicz
 
12. Sołectwo Żydowo:
Sołtys: Tadeusz Tomaszewicz
Rada: Małgorzata Herman, Bożena Lewandowska, Andrzej Stypik
 
13. Sołectwo Kinkajmy:
Sołtys: Ireneusz Rogowski
Rada: Iwona Cegiełka, Agnieszka Jęcek, Barbara Ignaciuk
 
14. Sołectwo Witki:
Sołtys: Krzysztof Swacha
Rada: Mariusz Kleinschmidt, Dariusz Madejek
 
15. Sołectwo Nalikajmy
Sołtys: Jacek Bała
Rada sołecka: Anna Warda, Joanna Borys
 
16. Sołectwo Dąbrowa
Sołtys: Urszula Sośnicka
Rada sołecka: Magdalena Gąsior, Justyna Zienkiewicz
 
17. Sołectwo Skitno
Sołtys: Ewelina Biały
Rada sołecka: Joanna Rurka, Jarosław Pasławski
 
18. Sołectwo Szylina Wielka
Sołtys: Renata Bącik
Rada sołecka: Sławomir Mały, Krzysztof Flis
 
19. Sołectwo Wirwilty
Sołtys: Mirosław Ziatyk
Rada Sołecka: Arkadiusz Szczepanik, Roman Kwiatkowski, Paweł Hejno
 
20. Sołectwo Bezledy
Sołtys: Wiesław Błachnio
Rada sołecka: Roman Boras, Andrzej Majewski, Grzegorz Ritkowski, Barbara Ciślak, Justyna Sulej
 
21. Sołectwo Maszewy:
Sołtys: Mirosław Bogdan Przybyłek
Rada Sołecka: Zbysław Semeniuk, Krzysztof Sturlis, Roman Mączyński
 
22.Sołectwo Węgoryty:
Sołtys Eugeniusz Walczak
Rada sołecka: Izabela Tabaka, Alina Kryczka
 
23. Sołectwo Łabędnik:
Sołtys: Mariusz Michalec
Rada sołecka: Kazimierz Kosiński, Elżbieta Wrona, Roman Lakei, Małgorzata Michalec
24. Sołectwo Sokolica:
Sołtys: Ewa Rubach
Rada sołecka: Renata Gieczewska, Wojciech Jaworski
 
25. Sołectwo Trutnowo
Sołtys: Ewa Parzych
Rada Sołecka: Katarzyna Strzelczyk, Jarosław Parzych
 
26. Sołectwo Gromki
Sołtys: Sylwia Napiórkowska
Rada Sołecka: Stanisław Sidorowicz, Arkadiusz Piskorz
 
27. Sołectwo Galiny
Sołtys: Marcin Przybysz
Rada sołecka: Marek Barszczewski, Maria Kisiel, Łukasz Bocis, Jan Andruch
 
28. Sołectwo Minty:
Sołtys: Bogusław Łatanyszyn
Rada Sołectwa Minty: Robert Białucha, Andrzej Kozłowski, Karolina Prokopczyk
 
29.Sołectwo Bąsze
Sołtys: Natalia Jasiukiewicz
Rada Sołecka: Grzegorz Woronowicz, Jerzy Jasiukiewicz, Bożena Kaźmierczak, Mariusz Artymiuk
 
30.Sołectwo Osieka
Sołtys: Henryka Kupisz
Rada Sołecka: Rafał Kupisz, Maria Brożko
 
31.Sołectwo Połęcze
Sołtys: Zofia Bryl
Rada Sołecka: Artur Pleskot, Joanna Wileńska-Markowska, Helena Kupniewska
 
32.Sołectwo Krawczyki
Sołtys: Edward Jagiełło
Rada sołecka: Tomasz Masiulaniec, Anna Zabłocka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin